Support Us

50000

V. Viswanath

30000

N. Sravan

30000

T. Harini

27151

T. Umesh Kiran

25000

G. Vasu

25000

S.M. Kavya

21156

M. Swarna

20773

D. Lavanya

15504

M. Kuldeep

15000

K. Hari Prasad

15000

K. Narsimhulu

15000

D. Umasankar Reddy

15000

Aisha Roohi

10515

K. Priscilla Prashanthi

10116

M. Prasanth

8300

Durga Prasanna

5350

G.S. Praveen Kumar

5000

N. Dakshayani

5000

Y.B. Pavan

5000

P.V. Jeevani

5000

AMS. Mohan Kumar

5000

K. Sunitha

5000

K. Pratap

5000

Y. Mallikarjun Reddy

5000

K. Srinivas

5000

K. Soloman Rufus

5000

G. Chandrasekhar

5000

L. Baleeswar Rao